Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken (HNW): "De impact voor mij als leidinggevende, mijn team en de organisatie"

Deelnemers aan deze training krijgen inzichten in de grootste valkuilen, leren omgaan met belemmeringen en onzekerheid, do’s en don’s, de belangrijkste veranderingen en de impact daarvan, zowel op individueel niveau, als op team en organisatie niveau. De trainingen zijn enerzijds zeer praktisch van aard, met oefeningen die de deelnemers direct in de praktijk kunnen brengen, aangevuld met een stuk theoretische kennis.

Resultaat?

-het kunnen herkennen van de belangrijkste veranderingen, op individueel-, team- en organisatieniveau
-het leren omgaan met veranderingen en belemmeringen
-concrete handvaten voor andere leiding/sturing/leiderschap
-een betere acceptatie van HNW in uw organisatie, snellere implementatie

Programma onderdelen:

  1. Het Nieuwe Werken; wat is het precies, voor mij?
  2. Verandering ‘Managen” hoe doe ik dat?
  3. Hoe krijg ik mezelf, medewerkers, mijn team en/of organisatie over ‘de streep’?
  4. Hoe houd ik toch het teamgevoel vast, terwijl het team minder bij elkaar zit?
  5. Resultaatgericht werken/performance management bij HNW (hoe stuur ik op afstand)
  6. Tips & Tricks, Do’s & Dont’s


Hoe en Wat?

Twee blokken van twee dagen, met een halve terugkom dag.

Geinteresseerd? Neem hier contact op voor meer informatie of bel Gabby Staal: 06 - 39 56 05 39. 

 info@leaderquest.nl | +31 6 39 56 05 39 | © LeaderQuest 2018